• EHITA TULEVIKU
  KÄSITÖÖRIIST VÕI TÖÖPINK
  Milline on tuleviku käsitööriist või tööpink?
  Pane
  oma mõte
  Tööle :)
 • VÄLJAKUTSE NOORELE
  INSENERILE!
  STOKKERI
  TÖÖÕPETUSE
  MEISTRIVÕISTLUSED
  5.-9. klasside õpilastele

Parimatele võistlejatele ja õpetajatele paneb Stokker välja AUHINNAD! Kolm kooli, kust kõige rohkem osalejaid finaali pääseb, saavad valida arvestatava summa eest töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi sisustust - tööriistu.

Osale ägedal lahedal põneval Stokkeri Tööõpetuse Meistrivõistlustel

Leiuta
Disaini
Ehita
Registreeri!

VÕISTLUSE REEGLID

Скачай правила конкурса здесь

1

Üldine

Stokkeri Tööõpetuse Meistrivõistlustel valmistatakse seninägematu uudse tööriista ja multifunktsionaalse tööpingi prototüüpe. Võistlustel arvestatakse vahvat ideed, kasutuskõlbulikkust ja asjaolu, kas prototüüp on võimeline ka reaalselt töötama. Meistrivõistlused on mõeldud koolide 5.-9. klasside õpilastele. Stokkeri Tööõpetuse Meistrivõistlused 2016 on meisterdamissarja 10. võistlus. 2016. aastal on ka teine juubel: Stokkeri emaettevõte Mecro saab 25 aastaseks.

2

Kategooriad

Stokkeri Tööõpetuse Meistrivõistlustel 2016 on 2 kategooriat:
1. Käsitööriist. Individuaal- või meeskonnatööna valmistatakse uudse käsitööriista prototüüpe, näiteks saag, haamer, peitel, kruvikeeraja, höövel, näpitsad või mõni muu uus ja huvitav tööriist. Stokker otsib käsitööriista innovatsiooni: see võib olla haamer või kruvikeeraja kasuliku lisafunktsiooniga, mis muudab selle tööriista kasutajale mitmekülgsemaks.
2. Tööpink. Individuaal- või meeskonnatööna valmistatakse multifunktsionaalse, seninägematu metalli ja/või puidu töötlemiseks mõeldud universaaltööpingi mudeleid. Meeskonda võib kuuluda kaks kuni neli õpilast, osalejad võivad olla eri vanuses.
NB! Ideede saamiseks võib sisestada Googlesse otsisõna “unusual tools”.

3

Tööpingi mudeli liikuvad osad ja võimalik mootorite kasutamine

Tööpingi mudel ei pea lõikama ega puurima, st ta ei pea töötama, kuid ta peab andma pildi, kas ta on tööstuslikult valmistatav. Samas on töötava mudeli valmistamine lubatud. Võib kasutada robootika elemente.

4

Mõõdud ja materjalid

Tööpingi mudeli maksimaalsed mõõtmed on 500x500x500 mm.Käsitööriista prototüüp on samades mõõtmetes oma analoogi, haamri, kruvikeeraja, näpitstangide vms tööriistaga. Materjalide valik on vaba: metall, puit, plastmass, klaas, nöör, kumm, puuvill jne. Korraldajad eeldavad, et tööd koosneksid õpilaste endi valmistatud detailidest.

5

Joonis ja kirjeldus

Tööga peab olema kaasas ühe A4 lehekülje mahus materjal: pool lehekülge eskiis või joonis. Teine pool lehekülge on selgitav tekst: tööriista või tööpingi nimi, selgitus - milleks kasutatakse, tööpõhimõte, maksimaalselt 500 tähemärki koos tühikutega. Eskiis pildistatakse kaamera või telefoniga või skaneeritakse ja laetakse registreerimisel jpg või pdf failina veebi üles.

6

Võistlustele registreerimine www.stokker.ee/s/ee/uustooriist

1. Eelregistreerimine 2016. aasta jaanuari lõpuni. Kõik individuaalvõistlejad ja meeskonna peavad end selleks ajaks registreerima, et korraldajad saaksid teada osavõtjate arvu. Tööde infot selleks ajaks veel vaja ei ole.
2. Kuni 15. aprillini 2016 tuleb üles panna kuni 5 fotot oma tööst, joonise ning kuni 500 tähemärgi pikkuse kirjelduse.
Kohustuslikud on e-posti aadress ja telefoninumber, kust võistlejat kätte saab. Kui kontaktisik on juhendaja või õpetaja, siis märkida tema andmed. Peale 15. aprilli registreerunud eelvõistlustele ei pääse. Ilma fotota eelvõistlustele ei pääse. Stokker kasutab võistlejate andmeid vaid Stokkeri Tööõpetuse Meistrivõistluste huvides.

7

Fotode tegemine

Fotosid saab üles laadida kuni 5 – eestvaade, küljelt vaade ja pealtvaade. Ühe fotofaili suurus ei või ületada 2MB. Tööpinkide ja tööriistade pildistamiseks tuleb valida valge taust, valgust peab olema piisavalt, kasutage vajadusel välku, kuid arvestage, et loomulik, aknast paistev valgus on parim. Taustana on kõige parem kasutada ühtlast heledat tausta, sobib ka valge paber. Tähelepanu, fotodel on oluline tähtsus! Fotod olgu korralikult valgustatud ja andku edasi tööpingi või tööriista funktsionaalsust.

8

Eelvõistlused ja finaal samal päeval

Eelvõistlus ja finaal toimuvad samal päeval, 2016. aasta mai esimeses pooles. Eelvõistlusele tulevad kõik osalejad, kuid Stokker jätab endale õiguse seda arvu piirata.

9

Tööde hindamine

Esmase hindamise teeb žürii veebi ülespandud fotode, jooniste ja kirjelduste järgi ja annab üldhinnangu 10 palli süsteemis. Kuna veeb ei anna piisavat ülevaadet, toimub teine hindamine võistlustel, kus valitakse finaali jaoks välja kuni 15 tööpingi ja kuni 15 käsitööriista mudelit.

10

Hindamise kriteeriumid finaalis:

• Idee ja uudsus – 0 kuni 10 punkti
• Materjali-, tehnoloogia- ja disainilahendused – 0 kuni 10 punkti
• Töö kvaliteet – 0 kuni 10 punkti
• Praktiline kasutatavus, kas võimeline töötama – 0 kuni 10 punkti.
Igaüks, kes pääseb finaali, peab olema valmis oma tööd atraktiivselt maksimaalselt 5 minuti jooksul esitlema.
NB! hea sõnaline kirjeldus võib žüriid positiivselt mõjutada!

11

Võistluste žürii

Võistluste žüriisse kuuluvad Stokkeri esindajad, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajad, disaini ja tehnoloogia asjatundjad ja uudisena ka varasematel võistlustel esimese kolme hulka tulnud võistlejad.

12

Auhinnad

Parimatele võistlejatele ja juhendajatele paneb Stokker välja korralikud tööriistad. Neile lisanduvad eriauhinnad huvitavate tehnoloogiliste lahenduste eest. Kolm kooli, kust kõige rohkem finaali pääseb, saavad Stokkerist valida arvestatava summa eest töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi sisustust.

13

Infovahetus

Infovahetus toimub veebis www.stokker.ee/s/ee/uustooriist ja e-mailiga.

Peep Pajumäe, 6201 127, 56 220898, e-post: peep.pajumae@mecro.ee